ช่องทางการชำระเงิน

กรุณาแจ้งสลิปยิืนยันการโอน ตามช่องทางด้านล่างด้วนนะคะ